fbpx

Vad alla borde känna till om elcyklar och allemansrätten

Elcyklar har blivit otroligt populära på kort tid. Men vad gäller när man vill använda dem i naturen? Semester Sverige listar vad du borde känna till.

Elcyklar kan vara ett lätt sätt för att tillgängliggöra cykling på stigar och leder för de som är osäkra på om man orkar ta sig runt hela vägen eller bara vill ha lite extra skjuts ibland. Nu ökar användningen och detta bekräftas av Naturvårdsverket.

– Vi ser även hur elcyklar som ny företeelse i fjällen blir allt vanligare. Med en elcykel går det lätt och snabbt att färdas längre sträckor vilket kan få besökarna att ta sig längre bort än planerat. Men att använda elcykel i terrängen omfattas inte av allemansrätten vilket innebär att du behöver fråga markägaren om lov,säger Per-Olov Wikberg som är samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Men vad alla inte känner till är att allemansrätten är ickemotoriserad. Det betyder att om du vill köra elcykel på exempelvis stigar, leder eller i terrängen behöver du faktiskt tillåtelse av den som äger marken. Men även om man fått lov av markägaren gäller det som alltid att vara aktsam på att inte störa eller förstöra. Detta gäller inte bara elcykel, även segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten. 

Extra kraftfulla elcyklar kan klassas som motordrivna fordon – och då krävs det även extra dispens

Naturvårdsverket uppger att om motoreffekten är över 250 w och ger ett krafttillskott över 25 km/h klassas det som ”motordrivet fordon”. Därmed faller det in i kategorierna moped klass 1-2 samt lätt eller tung motorcykel, beroende på max effekten och hastigheten. Förutom markägarens tillstånd krävs då även en dispens från förbudet i terrängkörningslagen för att köras på barmark utanför väg.