fbpx

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är https://www.semestersverige.se.
SemesterSverige är en del av Skövde city news AB (org nr 559197-7375) som är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Som alla andra företag behöver vi kunna sköta vår fakturering, bokföring, hantera kundtjänstärenden, ta emot tips och liknande. Vi kommer aldrig att samla in information om dig utan ditt samtycke i varje enskilt fall.

Varifrån får vi dina personuppgifter

Det är du själv som är den primära källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadresser, mobiltelefonnummer eller liknande i samband med insändande av ett formulär, e-post, eller när du accepterat cookies eller liknande.

Vi säljer inte din personliga identifierbara information till andra.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen.

Personaliserat innehåll och cookies

Vi använder också cookies på våra webbplatser Vill du inte ha ett personligt anpassat innehåll tackar du nej till cookieinformationen. Du kan styra din cookies här. Vi använder oss av Google Analytics för att spåra beteenden på våra hemsidor, men där finns ingen personlig information om dig sparad. Om du inte vill synas i Google Analytics kan du använda detta plugin till din browser. Vi använder oss även av Google Adsense cookies för att visa annonser. Vi använder vi oss även av Facebook Pixels cookies.

Du kan styra vilka cookies som finns i din dator här och i din egen webbrowser.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att hantera verksamheten eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav. Därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras. IP-nummer inkomna från formulär rensas en gång om året.

Vem du kontaktar

Om du vill begära rättelse, utdrag eller borttagande av dina data kan du alltid kontakta kundservice på e-postadressen redaktionen@semestersverige.se.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar endast dina data med våra samarbetspartners. Det ska i varje sådant fall framstå tydligt när du sänder information till oss.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. Data från enkäter och undersökningar sparas bara så länge som vi behöver uppgifterna, oftast inte längre än sex månader.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. I övrigt skickar vi inte dina personuppgifter till någon utan ditt samtycke.

Hur vi skyddar din information

I första hand lagrar vi inget onödigt eller förlegad data. Data som inte ska användas är bara en risk och en kostnad. I övrigt håller vi oss uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna för att hålla oss uppdaterade med det senaste skyddet i alla produkter vi använder.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Om en dataläcka sker, tar vi hjälp av ett utomstående IT-företag för att ta reda på omfattning, tillvägagångssätt, täppa till luckan och kommer att kontakta dig ifall du är berörd. Vi gör också en anmälan enligt gällande regler till Datainspektionen för att säkerställa att vi följer alla lagar.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter?

Vi använder oss inte av den funktionaliteten.