fbpx

Upptäck Sveriges naturreservat – Topp 10 län med flest antal naturreservat

Sverige är känt för sin fantastiska natur och sin strävan att skydda och bevara den. Under 2022 ökade antalet naturreservat i landet med hela 98 stycken, vilket resulterade i en total ökning av naturreservatens yta med cirka 107 000 hektar. Det är både länsstyrelser och kommuner som bildar dessa nya naturreservat för att bevara landets unika biologiska mångfald och värdefulla ekosystem.

När det gäller län med flest naturreservat och störst skyddsareal sticker några län ut. Här är topp 10 län i Sverige baserat på antalet naturreservat och den totala arealen under 2022:

  1. Västra Götalands län: 519 naturreservat med en total areal på 149 334 hektar.
  2. Norrbottens län: 445 naturreservat med en total areal på 2 037 928 hektar.
  3. Västerbottens län: 392 naturreservat med en total areal på 1 030 580 hektar.
  4. Dalarnas län: 382 naturreservat med en total areal på 246 480 hektar.
  5. Stockholms län: 360 naturreservat med en total areal på 194 736 hektar.
  6. Skåne län: 354 naturreservat med en total areal på 156 525 hektar.
  7. Östergötlands län: 299 naturreservat med en total areal på 64 200 hektar.
  8. Örebro län: 297 naturreservat med en total areal på 36 399 hektar.
  9. Gävleborgs län: 240 naturreservat med en total areal på 50 193 hektar.
  10. Jämtlands län: 235 naturreservat med en total areal på 593 434 hektar.

Dessa län representerar de områden där de flesta naturreservaten i Sverige finns, och de omfattar en stor variation av landskap och biologisk mångfald. Framför allt finns en koncentration av naturreservat i fjällvärlden, där fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar.

Det är värt att nämna att naturreservaten i Sverige inte bara är en viktig skyddsform för naturen, utan de ger också möjligheter till friluftsliv, rekreation och kunskap om den biologiska mångfalden. Så oavsett om du är en äventyrslysten vandrare, fågelskådare eller bara vill njuta av naturen, finns det gott om naturreservat runt om i Sverige som erbjuder en rik och unik upplevelse.

Sammanfattningsvis är Sverige en ledande nation när det gäller skydd av sin natur och bildandet av naturreservat. Genom att öka antalet naturreservat och skyddsarealen säkerställs att kommande generationer också kan njuta av landets rika biologiska mångfald och natursköna platser.